• #2
  • Zoom+
MIDE-500
vlxx.tv/640
MIDE-500 / Shoko Takahashi

VLXX.TV có tên miền chính là VLXX.COM, nếu không vào được .tv thì bạn hãy vào .com .