• #2
  • Zoom+
DASD-395
vlxx.tv/358
DASD-395 / Ran Izumi

VLXX.TV có tên miền chính là VLXX.COM, nếu không vào được .tv thì bạn hãy vào .com .